Wijs met elkaar

Bij Radius zijn we enorm wijs met elkaar. Wijs omdat we samen over veel kennis beschikken en van elkaar leren. Maar ook wijs in de zin van het Friese ‘wiis’, blij. Daarom is ‘Wijs met elkaar’ onze nieuwe slogan! Hieronder leggen we uit met wie we precies wijs zijn en waarom.

Leerkracht en ouders

Als leerkracht en ouder ben je als het ware partners in opvoeding. Beiden kennen het kind goed en willen dat het plezier heeft en zich optimaal ontwikkelt. Daar is nauw contact voor nodig.

Kinderen en andere kinderen

Kinderen leren ontzettend veel van elkaar. Ze gaan vriendschappen aan, leren omgaan met conflicten, werken en spelen samen, helpen elkaar. Zo ontwikkelen zij zich tot een evenwichtig persoontje dat vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Kinderen en leerkrachten

De leerkrachten van Radius willen hun leerlingen elke dag inspireren en kennis bijbrengen. Niet alleen door leerstof, maar ook door te laten ervaren en ontdekken. Omgekeerd leren de leerkrachten ook heel veel van de kinderen. Elk kind is weer anders en heeft andere gewoonten, wensen en behoeften. Onze leerkrachten proberen hier elke dag weer de beste invulling aan te geven.

Collega’s onderling

In de scholen en met de scholen onderling hebben de collega’s regelmatig afstemming en overleg. Leerkrachten én directeuren. Ze zoeken elkaar op om kennis uit te wisselen, ervaringen te delen, bij elkaar in de klas te kijken, leerlingen te bespreken, elkaar te coachen, enzovoort. Zo inspireren ze elkaar en dragen ze bij aan elkaars ontwikkeling.

Radius en leerkrachten

Radius is de verbindende factor en de centrale ondersteuner van de zeven basisscholen. We faciliteren hen op het gebied van personeelszaken, financiën, organisatie, onderwijs en zorg.

Radius_Wijs_met_elkaar

 

  • © stichting radius