Voor ouders

Radiusbrochure In onze brochure presenteren alle onze basisscholen zich.
Ook staan er onder andere nieuwtjes in van onze scholen, een stappenplan voor het kiezen van de beste basisschool en
een kleurplaat.
Lees de brochure en u krijgt een goed beeld van onze scholengroep.
En hebt u vragen? Neem gerust contact op met een van de scholen!

Schoolgidsen Alle praktische informatie die relevant is voor ouders, is te vinden in de schoolgids van elke school.
Deze schoolgids staat ook op de website van de scholen.

Vakantieregeling schooljaar 2017-2018 Alle scholen, aangesloten bij Radius, hanteren in principe hetzelfde vakantierooster.
Wij volgen de vakanties Nederland Noord.

Vakantie Van Tot en met
 Herfstvakantie 23 oktober 27 oktober
Kerstvakantie 25 december 5 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari 2 maart
Goede vrijdag 30 maart
Pasen 2 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie
(incl. Hemelvaart 10 mei)
30 april 11 mei
Tweede Pinksterdag 21 mei
Zomervakantie 23 juli 31 augustus

NB Eventueel aanvullende vrije dagen, zoals voor studiedagen, vindt u in de schoolgids op de website van de betreffende school en/of worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief van de school.

Klachtenregeling We doen er alles aan om een veilige omgeving te realiseren op onze scholen.
Helaas gaat er bij ons ook wel eens iets mis.
Daarom horen wij het graag als u ergens mee zit of ergens niet tevreden over bent. Gaat het over het lesgeven, bespreekt u het dan met de betreffende leerkracht. Zijn het vragen of klachten over andere schoolzaken, dan kunt u die het beste voorleggen aan de schooldirecteur.
Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de algemene directie. De klachtenregeling is op alle scholen aanwezig.

016

 

 

  • © stichting radius