Bestuur Radius

Radius biedt een antwoord op het gegeven dat scholen steeds meer een eigen beleid mogen bepalen. Ook willen we bijdragen aan meer ouderbetrokkenheid. Onze bijzondere aandacht heeft kwaliteitszorg. Daarom loopt kwaliteit als rode draad door onze organisatie. Het bestuur bestaat uit: Mevrouw M. Holwerda, vice voorzitter, De heer P. de Groot, secretaris en de heer E. Elsinga, lid. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de bestuursdirecteur. Het bestuursbureau bestaat uit de volgende personen: De heer Marc Kammeraad, algemeen directeur a.i. en mevrouw Elles Koops, personeelsmanager

 

  • © stichting radius