SBO De Bolder

SBO De Bolder is een school voor speciaal basisonderwijs in Franeker. Kinderen op deze school hebben moeite met leren en/of hebben gedragsproblemen. We beschikken over een professioneel team, kleine groepen en veel structuur. Het schoolgebouw is ruim en licht en heeft een mooi groot plein.

Het onderwijs
We werken met onze leerlingen vanuit de gedachte dat iedereen kwaliteiten heeft en een voorkeur voor een bepaalde leerstijl. We proberen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van elk kind. Deze positieve, stimulerende manier van omgang maakt hen trots, blij en geeft zelfvertrouwen. Naast vakken als taal, spelling, rekenen en wereldoriëntatie is er veel ruimte voor praktische vakken, zoals techniek, beweging, creativiteit en expressie.

Extra ondersteuning
Alle leerlingen die dat nodig hebben, kunnen extra ondersteuning krijgen. Het kan zijn op het gebied van de leerstof, gedragsgebied, visueel, auditief of motoriek. Daarom werken wij samen met logopedisten, fysiotherapeuten en orthopedagogen. Maar ook bieden wij specifieke hulp aan kinderen met een leerlinggebonden financiering, met een persoonsgebonden budget of aan langdurig zieke kinderen.

Groepen
Er zijn tien groepen. Iedere groep heeft de naam van een schip. We toetsen drie keer per jaar: in oktober, januari en juni. Per keer bekijken we of de doelen uit het handelingsplan van de kinderen, nog steeds haalbaar zijn.

Schooltijden
De schooltijden zijn:

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 11.55 uur en van 12.45 – 15.05 uur
Woensdag en vrijdag: 8.30 – 12.00 uur

Iedere morgen gaat om 8.25 uur de bel, zodat we om stipt 8.30 uur kunnen beginnen.

Als uw kind in de onderbouw zit, mag u tot de herfstvakantie bij uw kind in de groep kijken en/of op donderdagmiddag vanaf 14.30 uur.

Contact
SBO De Bolder
IJsbaanweg 2
8801 ER Franeker

Tel. 0517 – 39 26 55
E-mail: info@sbo-debolder.nl
I: www.sbo-debolder.nl

Postadres: Postbus 184, 8800 AD Franeker

logo

 

  • © stichting radius