Obs De Steven

Obs De Steven in Franeker is gevestigd in een ruim, monumentaal pand. Woont u in Franeker, dan bent u vast tal van keren langs ons opvallende gebouw gereden. De school staat op een prominente plek in de stad. Op het ruime schoolplein kunnen de kinderen lekker spelen en genieten van de buitenlucht. Er zijn momenteel 107 leerlingen.

Het onderwijs
Het monumentale pand aan het Noorderbolwerk is verbouwd tot een hypermoderne school, waar sinds augustus 2017 les wordt gegeven op basis van het onderwijsconcept genoemd naar Steve Jobs.
Werken volgens het O4NT-concept (Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd) houdt onder andere in dat we gebruik maken van de modernste methodieken en leermiddelen en volledig aansluiten bij deze tijd en de ontwikkelingen en kinderen van nu.

Geen klassen maar stamgroepen 
In plaats van klassen met kinderen van dezelfde leeftijd heeft een Steve Jobsschool ‘stamgroepen’.
Een stamgroep bestaat uit ongeveer 25 kinderen met een leeftijdsverschil van maximaal vier jaar.
De stamgroepen worden door de leerkrachten zorgvuldig samengesteld. Daarbij wordt goed gekeken naar de persoonlijke eigenschappen, talenten  en mate van ontwikkeling van de kinderen ten opzichte van elkaar.

Workshops 
Op Steve Jobsscholen spreken we niet van meesters of juffen, maar van coaches en vakspecialisten.
Iedere leerling heeft een coach. Dat is meestal de leerkracht die lesgeeft aan de stamgroep.
De leerkrachten hebben allemaal een vakspecialisatie en verzorgen de workshops en activiteiten die horen bij dat vakgebied. Elke dag bespreken de coach en de vakspecialisten de resultaten die de leerlingen die dag in de workshops hebben geboekt.
Naast de wettelijk vastgestelde leerstof kunnen de leerlingen dagelijks kiezen uit een uitgebreid aanbod aan workshops. Ook de workshops sluiten aan op de individuele behoeften van de leerling.
Leerlingen die de materie van een bepaalde workshop al beheersen, hoeven die workshop niet meer te volgen en hebben dan meer tijd om hun talenten te ontwikkelen.

Schooltijden
OBS de Steven werkt met een continurooster.

Maandag :      8.30 tot 15.00 uur
Dinsdag :        8.30 tot 15.00 uur
Woensdag :    8.30 tot 12.15 uur
Donderdag :   8.30 tot 15.00 uur
Vrijdag :          8.30 tot 12.15 uur

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er van 12.00 tot 12.15 uur gezamenlijk gegeten in de groep.
De leerlingen moeten zelf brood en drinken meenemen naar school.
Op deze dagen hebben de leerlingen van 12.15 tot 12.45 uur pauze.

Contact
Openbare basisschool De Steven
Noorderbolwerk 1
8801 KK Franeker

Postadres: Postbus 197, 8800 AD Franeker

Tel.: 0517 – 39 11 40
E: info@obsdesteven.nl
I: www.obsdesteven.nl

 logo de steven

 

  • © stichting radius