De Opslach

Openbare school De Opslach in Franeker is gevestigd in een prachtig eigentijds en licht pand. Samen met SKF (kinderopvang) en Simon Vestdijk (voortgezet en middelbaar onderwijs) delen we een gebouw en werken we nauw samen. We delen faciliteiten en werken samen aan een doorgaande leerlijn voor onze leerlingen. Voor ouders met meerdere kinderen is het ideaal dat de kinderen op één locatie naar zowel de opvang als naar school kunnen gaan.

Onderwijs
De Opslach volgt het programma van de Vreedzame School. Dit programma is verweven in ons gehele onderwijs. De Vreedzame school houdt in dat onze school een gemeenschap is waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waar we op een positieve manier met elkaar omgaan. Leerlingen hebben een stem, kunnen invloed uitoefenen en voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer in de klas en op school. Ze leren met conflicten omgaan en werken vanuit basisregels: wees eerlijk, luister naar elkaar, iedereen hoort erbij, ruzie los je eerst zelf op en wees vriendelijk voor mensen en je omgeving.

Groepen
Wij hebben acht jaargroepen. Kinderen van eenzelfde leeftijd zitten bij elkaar in één groep. In groep 1 en 2 zitten de vier- tot en met zesjarigen bij elkaar. In volgorde van inschrijving worden de kinderen verdeeld over drie kleutergroepen.

Schooltijden
De schooltijden zijn:

Groep 1:
maandag, dinsdag en donderdag: 8.15 – 14.30 uur
woensdag: 8.15 – 12.30 uur
vrijdag: vrij

Groep 2 t/m 4:
maandag, dinsdag en donderdag: 8.15 – 14.30 uur
woensdag: 8.15 – 12.30 uur
vrijdag van 8.15 – 11.45 uur.

Groep 5 t/m 8:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.15 – 14.30 uur
woensdag: 8.15 – 12.30 uur

Contact
Openbare basisschool De Opslach
IJsbaanweg 4
8801 ER Franeker

Postadres: Postbus 246, 8800 AE Franeker

Tel. 0517 – 395 110
E-mail: info@deopslach.nl
I: www.deopslach.nl

logo

 

  • © stichting radius