Ons onderwijs

Het onderwijs op alle basisscholen van Radius is goedgekeurd. De leerlingen krijgen kwalitatief goed onderwijs. Om dit te blijven bieden, is er continu aandacht voor:

  • Talentontwikkeling
  • Onderwijs, afgestemd op individuele mogelijkheden
  • Een ambitieuze werkomgeving voor onze medewerkers
  • Daadkracht en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen

Radius participeert in het Noordwest Friese samenwerkingsverband ‘Het Spectrum’. Samen met de openbare schoolbesturen Proloog, Harlingen en Fier is er zorg voor circa 10.000 leerlingen. De aangesloten scholen ondersteunen elkaar om tot betere prestaties te komen.

Snappet
Obs de Oanset in Ried geeft tabletonderwijs. De kinderen doen diverse opdrachten en lessen op de tablet en de leraar kan hun prestaties online volgen. Dit geeft een hoger leerresultaat en goed inzicht en overzicht in de klas. Kijk voor meer info: https://nl.snappet.org/over-snappet/

Speciaal basisonderwijs
SBO De Bolder is een school voor speciaal basisonderwijs in Franeker. Kinderen op deze school hebben moeite met leren en/of hebben gedragsproblemen. Er zijn een professioneel team, kleine groepen, veel structuur en er heerst een prettige sfeer. Het schoolgebouw is ruim en licht en een mooi groot plein. Het onderwijs op SBO De Bolder is gelijk aan het onderwijs op een reguliere basisschool, maar het tempo en niveau zijn aangepast aan de individuele mogelijkheden.

Vreedzame school
OBS De Opslach is een Vreedzame School. De kinderen krijgen wekelijks een uur les in het positief omgaan met elkaar. Dit bevordert de goede sfeer, zowel op school als in de klas. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk en gedragen zich positief. Bovendien staan ze open voor onderlinge verschillen en leren ze conflicten zonder geweld op te lossen. Door eigen taken en verantwoordelijkheden leren ze ook anderen te helpen. Bekijk voor meer informatie de website van de school.

Steve Jobschool
Obs De Kleyenburg en obs De Fugelflecht zijn sinds augustus 2016 gefuseerd. De nieuwe school, obs De Steven, wil de leerlingen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen. Zij maakt daarbij gebruik van de modernste methodieken en leermiddelen, die volledig aansluiten bij de wereld, de ontwikkelingen en de kinderen van nu. Kijk voor meer informatie op de website van de school.

014

 

  • © stichting radius